צוות היער הקהילתי כוכב יאיר צור יגאל


  • צוות יער קהילתי כוכב יאיר-צור יגאל הוקם בשנת 2004
  • הצוות מורכב מנציגי המועצה המקומית, קק"ל והועדה לשימור טבע נוף ומורשת.
  • מטרת הצוות היא לעצב את דמותו של היער העוטף את הישוב ולשמרו כריאה ירוקה וכאזור טיולים ונופש
  • ההחלטות המתקבלות בצוות הינן משותפות לשלושת הגופים הנוטלים בו חלק.
  • דגש על שיתוף הקהילה ומערכת החינוך בשימור היער.