האתר של יובל מורנו - הצלם של כוכב יאיר


אתר המועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל


האתר של תושבי כוכב יאיר-צור יגאל


אתר חוגי הסיירות על שם אורי מימון - קק"ל


מידע על יערות קהילתיים בישראל מאתר קק"ל


אתר קק"ל


סרט וידאו-חנוכת שביל האורנים פברואר 2007