מי אנחנו?


אנו קבוצת תושבים הפעילים מזה שנים בתחום שימור הטבע והסביבה באזור כוכב יאיר-צור יגאל.
לאור תכניות הבניה באזור, עולה חשש אמיתי כי הנוף הירוק אליו כה נקשרנו ילך ויעלם, ועימו עולם החי והצומח המגוון ושרידי ההתיישבות הקדומה העשירה שהיתה באזור.
החלטנו להתגייס ולהעלות על סדר היום את נושא שימור השטחים הפתוחים והמורשת הבנויה באזור לפני שיהיה מאוחר מידי להצילם.
אנו סבורים כי תכנון כוללני של האזור, שיהיה גם על דעת תושביו, יתרום לאיכות החיים באזור לנו ולדורות הבאים.
מטרות עבודת הועדה הן:

  • שימור ועיבוי המעטפת הירוקה מסביב לכוכב יאיר-צור יגאל.
  • יצירת שטחי רצף ירוק בתוך הישובים, תוך שאיפה לאיזון בהיקף השטחים הירוקים בין כוכב יאיר לצור יגאל
  • שימור ערכי הטבע והארכיאולוגיה הקיימים באיזור
  • שימור האופי הכפרי של האיזור לאור תכניות הבניה העתידיות.
  • פיתוח מערכת שבילי טיול מסביב לישוב ובתוכו לרווחת התושבים
  • הצלה ושימור האתרים הארכיאולוגיים הרבים שבאזור, המצביעים על ההתיישבות העשירה בימי קדם.

יודגש כי מטרת הועדה היא לעבוד בתיאום מלא עם הגורמים השונים הפועלים באזורנו: מועצת כוכב יאיר-צור יגאל, המועצה האזורית דרום השרון, והקרן הקיימת לישראל.