Make your own free website on Tripod.com
שביל יער אייל נחנך! תודה לכל התושבים שתרמו לתכנון וביצוע השביל. לחץ למפה סכמטית של המסלול

הועדה הציבורית לשימור נוף, טבע והמורשת הבנויה

כוכב יאיר-צור יגאל

קישור למצגת תכנון לשימור טבע ונוף בכוכב יאיר-צור יגאל איך הגענו עד הלום - פעולות לשימור הסביבה באזור קישור לדף מסלולי טיול באזור כוכב יאיר -צור יגאל
מידע על שביל האורנים מידע על שביל אלוני התבור לחץ כאן למפת שביל האורנים ושביל אלוני התבור

תמונות רבות המוצגות באתר נלקחו מהאתר של יובל מורנו www.k-y.co.il ועל כך מגיעה לו התודה